Корабостроене и пристанищни съоръжения

Корабостроене и пристанищни съоръжения

Пълна гама от продукти за АКЗ за плавателни съдове и пристанищни съоръжения:

  • студенопоцинковъщи грундове;
  • междинни слоеве;
  • антифаулинг продукти;
  • трудногорими подови покрития;
  • специални покрития за вътрешни повърхности в кабини, столови и др. помещения.