Нефтопреработвателна промишленост

Нефтопреработвателна промишленост
Системи от продукти подходящи за защита от корозия на:

  • стоманени конструкции;
  • резервоари и тръбопроводи;
  • метални и железобетонни комини;
  • кожуси на пещи, въздуховоди и топлообменници с работна температура до 650°С;
  • подови покрития в производства с агресивна среда.