Огнезащитни бои и трудногорими лакове

Огнезащитни боя до 120 мин. и трудногорими лакове
Огнезащита на стоманени конструкции: Огнезащитното набъбващо покритие “А90” е сертифицирано за огнеустойчивост до 120 минути за греди и натоварени колони тип I, H, правоъгълни и кръгли кухи профили. Изпитванията са направени в съответствие с изискванията на БДС EN 13501-2 и БДС ENV 13381-4. Същото има становище за допустимост № ПО-Н-Д-95/02.07.2010г. От НСПАБП-МВР.
Трудногорим лак за дърво Aithon PV33 е класифициран според реакцията му при излагане на огън в клас В - s1, d0. Тази класификация е направена съответствие с NF EN 13501-1:2007.Продуктът може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кг/м3 и минимална дебелина 10 мм., вкл. ламперии.
Трудногорим лак за дърво Sinclor TR, който отговаря на изискванията на БДС 10457/88 и има Протокол №22/18.04.2001 г., издаден от НПИПАБ при НСПАБ-МВР.