Условия за ползване

Ползването на сайта atribg.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

atribg.com е домейн на "АТРИ" ЕООД.

Съдържанието на сайта е собственост на АТРИ" ЕООД.

 • atribg.com се стреми да получава и публикуват информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за коятоatribg.com / АТРИ ЕООД не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.
 • Потребителят изрично се съгласява да използва atribg.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от atribg.com / АТРИ ЕООД., респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.
 • Авторските права върху всички материали на сайта atribg.comса притежание на АТРИ ЕООД., освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на АТРИ ЕООД. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на АТРИ ЕООД. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.
 • Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където АТРИ ЕООД. няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че atribg.com / АТРИ ЕООД. одобрява предлаганите там продукти или услуги.
 • Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация. В разделите от сайта определени за покупка на услуги от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. АТРИ ЕООД. няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.
 • atribg.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайтовете трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.
 • atribg.com и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.
 • atribg.com / АТРИ ЕООД.не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.
 • atribg.com / АТРИ ЕООД. си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.
 • atribg.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.
 • С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на atribg.com / АТРИ ЕООД.