Продукти

Epoxplast

Двукомпонентно епоксидно междинно и финишно покритие

Производител: Atria

Двукомпонентно епоксидно междинно и финишно покритие с голяма дебелина на слоя и много ниско съдържание на разтворители.

Приложение: За повърхности от стомана и бетон, предварително грундирани с подходящ грунд на: резервоари, цистерни, продуктопроводи за нефтопродукти; вани, тръбопроводи, съоръжения в мини, пречиствателни станции, басейни за отпадни води.

Подходящ грунд: Idrosem WP, Mioxide HB

Разреждане: 2-15% с DEP

200-230 гр/кв. м за  слой

Пръскане

5 кг; 20 кг

Техническа карта

Свързани продукти: