Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

01/01/1970

   

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Избухването на епидемията от коронавируса и обявената в тази връзка извънредна епидемична обстановка доведе до рязък спад в оборота на фирмата в сравнение с предходната 2019 година и съответно недостиг на средства за нормалното функциониране на дружеството. Това ни даде основание да кандидатстваме по процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел, която си поставихме, беше да запазим работните места на служителите на фирмата, които са наши дългогодишни служители. Без подкрепа от държавата бихме били принудени да съкратим някои от тях.

В резултат от изпълнението на проекта дружеството покри разходите за персонал в най-трудните месеци и по този начин бяха запазени работните места на служителите.

 
Бенефициент: АТРИ ЕООД
 
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 24.09.2020г.
Край: 23.12.2020г.