Домашен майстор - Бъдещето – екологично чисти бои със зелен етикет!

01/06/2021

В нашето ежедневие все по-често се сблъскваме с алергиите, предизвикани от употребата на вредни химични вещества. Те са навсякъде – в храната, в почистващите препарати, в боите, които се използват в дома. Дори, когато не можем да усетим миризмата им, тези вещества дразнят и оказват негативно влияние върху организма.

В тази статия ще се спрем на боите със зелен етикет на италианската фирма Атриа, които не само не съдържат вредни органични съединения, но имат способността да почистват въздуха от тях. Те ще помогнат да създадете у дома, не само уютна атмосфера, но и здравословна среда за Вас и децата Ви.

   

Какво означава ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ? – Това, че съдържанието на вредни за човешкото здраве съединения като алифатни и ароматни въглеводороди, хлороформ, бутанол и най-токсичния от  всички ФОРМАЛДЕХИД е ограничено до абсолютен минимум. Излагането на влиянието на летливи органични съединения (VOC) може да има негативни ефекти върху човешкото здраве, започвайки от дразнене на очите, лигавицата на носа и гърлото, кожата, до алергични реакции, увреждане на белия и черен дроб, бъбреците и нервната система.

Първият продукт, на който ще се спрем е Атриатермика Грийн (AtriaThermikaGreen) - термобоя със зелен етикет за съдържание на летливи органични съединения (VOC) съгласно UNI EN ISO 16000-9.

Съдържанието в боята на вредни за човешкото здраве съединения като алифатни и ароматни въглеводороди, хлороформ, бутанол и най-токсичния от всички ФОРМАЛДЕХИД е ограничено до абсолютен минимум – стойности десетки пъти по-ниски от допустимите за клас А+.

В таблицата по-долу са дадени резултатите от измерванията на вредни за човешкия организъм съединения в помещение, боядисано с Атриатермика Грийн, сравнени с максимално допустимите за съответните класове на екологичност. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

 

 

**Измеренни съединения

Клас C

Клас B

Клас A

Клас А+

ATRIATHERMIKA

GREEN

Формалдехид

> 120

< 120

< 60

< 10

9

Aцеталдехид

> 400

< 400

< 300

< 200

7

Toлуен

> 600

< 600

< 450

< 300

<2

Teтрахлоретилен

> 500

< 500

< 350

< 250

<2

Ксилени изомерни

> 400

< 400

< 300

< 200

<2

1,2,4 Tриметилбензен

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

1,4 Дихлорбензен

> 120

< 120

< 90

< 60

<2

Eтилбензен

> 1500

< 1500

< 1000

< 750

<2

2 Бутосиетанол

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

Стирен

> 500

< 500

< 350

< 250

<2

ТVOC – Класифици-рани като толуен ISO 16000-6

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

6

 

 

 

От таблицата ясно се вижда, че измерените стойности при Атриатермика Грийн са десетки и стотици пъти под допустимите за Зелен етикет Клас А. Продуктът е изпитан в европейски оторизирани лаборатории (Италия и Франция) и притежава 5 сертификата, доказващи гореописаните качества.

Атриатермика е отлично решение за интериорно боядисване, тъй като тя е, както се вижда от наименованието й, ТЕРМОБОЯ. Какво означава това? Накратко казано:

  • Боята има ефективно и дълготрайно антимухълно и антикондензно действие;
  • Боята подобрява комфорта в помещенията благодарение на отличното вертикално разпределение на топлината;
  • При направени изследвания са доказани 20% по-ниски разходи за отопление (респективно за охлаждане през лятото) на помещение, боядисано с Атриатермика Грийн, в сравнение с обикновените интериорни бои;

Накрая, но не по-маловажно е, че тя има отлична устойчивост на миене и дезинфекциране по DIN 53778 – клас 1 >8000 цикъла.


Вторият продукт, който ще разгледаме е Топ Грийн 5 - високотехнологична екологично чиста боя със зелен етикет за съдържание на летливи органични съединения (VOC) съгласно UNI EN ISO 16000-9.

В таблицата по-долу са дадени резултатите от измерванията на вредни за човешкия организъм съединения в помещение, боядисано с Топ Грийн 5, сравнени с максимално допустимите за най-високия клас на екологичност А+. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

**Измервани съединения

Клас А+ по

UNI EN ISO 16000-9

 

TОР GREEN

Формалдехид

< 10

<9

Aцеталдехид

< 200

<17

Toлуен

< 300

<2

Teтрахлоретилен

< 250

<2

Ксилен изомери

< 200

<2

1,2,4 Tриметилбензен

< 1000

<2

1,4 Дихлорбензен

< 60

<2

Eтилбензен

< 750

<2

2 Бутосиетанол

< 1000

<2

Стирен < 250 <2
ТVOC – Класифицирани като толуен ISO 16000-6 < 1000 <2
 

От таблицата ясно се вижда, че измерените стойности при Топ Грийн  са десетки и стотици пъти под допустимите за Зелен етикет Клас А.