За професионалисти - Системи за антикорозионна защита на метал и бетон

01/01/2017

Фирма „Атри“ ЕООД предлага системи за антикорозионна защита в следните отрасли:

  1. Хранително-вкусова промишленост;
  2. Нефтопреработвателна промишленост;
  3. Тръбопроводи и резервоари;
  4. Енергетика;
  5. Железопътен транспорт;
  6. Корабостроене и пристанищни съоръжения;

Тук ще се спрем по-подробно на предлаганите системи за АКЗ в хранително-вкусовата промишленост. Част от тези системи с успех могат да се използват и в други области, като например системите подови покрития или тези за защита на резервоари.

Европейският съюз поставя много високи санитарно-хигиенни изисквания към производителите на мляко и млечни произведения; месо и колбаси; риба и рибни консерви, които искат да получат сертификати за износ. Тези изисквания са залегнали и в Наредбите на нашето Министерство на земеделието и горите, касаещи предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Основните моменти в тях са свързани с изолация на:

1. Вътрешни повърхности на резервоари за съхранение на вино, бира, минералнo мляко, вода, олио, растителни и животински мазнини, плодови сокове и др. Предлагат се материали за изолация, както на метални така и на циментови резервоари. Тези материали за АКЗ има следните предимства:

- с успех може да се ползват във всякакви тръбопроводи и резервоари за пренос и съхранение на питейна вода и хранителни продукти;

- покритията не променят органолептичните показатели на водата и хранителните продукти;

- те са безвредни и екологично чисти (без разредители);

-  имат висока устойчивост на абразивни въздействия;

  • покритията имат високи якостни показатели и химическа устойчивост.

2. Стени и тавани на производствени помещения, хладилни камери, складови помещения за съхранение на суровини и готова продукция, обществени кухни и др.

За изолация на стени ние предлагаме безфугово епоксидно покритие, което има изключително висока устойчивост на миене и почистване със силни дезинфекционни препарати, млечна киселина, кръв и други течности,  разтвор на натриева основа, използван за измиване на бутилки и др. Покритието е с вид на емайл и не позволява трайно полепване на мазнини, прах и други замърсители. Като се има предвид възможността за поддържане на изключителна чистота, този материал може да се полага в лабораториите за чисти култури на млекопреработвателните предприятия.

Един от основните проблеми във всички предприятия от хранително-вкусовата промишленост е появата на плесени в горната част на стените и по таваните. Ефикасно решение е използването на противомухълен и противоплесенен разтвор – Кеммуфа, която унищожава и спорите му и последващо боядисване с боя - Атриатермика, специално разработена за използване в предприятия от този бранш. Боята съдържа керамични вакуумни микросфери,  антисептични и антиплесенни добавки, които предотвратяват развитието на плесени и бактерии. Може да се прилага както в новоизграждащи се, така и при ремонт на съществуващи помещения. Има отлична устойчивост на миене и дезинфекциране по DIN 53778.  Защитава основата срещу проникването на вода – Sd=1,118 по DIN 52615. Боята е негорима – клас В1 по BS ( клас В2 върху дърво).

3. Саморозливни антисептични подове на производствени, складови и хладилни помещения. Предлагат се различни варианти в зависимост от съществуващата основа, вкл. възможност за полагане върху стари мозайки. В зависимост от изискванията на инвеститора могат да се предложат различни варианти на  дебелина на подовото покритие от микрони до 5-7 милиметра. Всички подови покрития са устойчиви на физико-механични натоварвания и химически въздействия, а именно млечна киселина, кръв и други течности, силни дезинфекционни препарати, разтвор на натриева основа, използван за измиване на бутилки и др. Същевременно покритието има определена грапавост, която го прави нехлъзгаво. Продуктите се произвеждат в сравнително широка цветова гама, която позволява и естетично оформление на предприятията.  Голямо предимство на непрекъснатите подови покрития е това, че при износване или увреждане на отделен участък, той може да бъде поправен бързо, без да се налага подмяна на цялото покритие.

Предлаганите продукти са производтво на италианската фирма “ATRIA”. Тя притежава международно валидни сертификати ISO 9001 и ISO 14001 за фирмената система за управление на качеството и опазване на околната среда. Тези сертификати са гаранция за високото технологично ниво на произвежданата продукция, спазване на строгите изисквания за опазване на околната среда и осигуряване на безопасност на труда при нанасяне на покритията. Всички продукти, които се предлагат за използване в хранително-вкусовата промишленост у нас имат Здравна оценка за приложимост от НЦООЗ-МЗ, в която изрично се казва, че „същият е одобрен и се използва за  изолация на ... на резервоари и съдове, които са в пряк и продължителен контакт с хранителни продукти”.