За професионалисти - Огнезащитна система за дървени конструкции и плоскости РV33

01/10/2017

Aithon PV33 е пожарозащитна термонабъбваща система за масивно дърво или дървесни плоскости, която се състои от набъбващо покритие Aithon PV33  и финишно покритие Aithon F33. Системата е предназначена за промяна класа по реакция на огън на дървени елементи и за огнезащита на дървени греди и колони. В тази връзка тя има следните класификации:

1. Клас по реакция на огън В-s1 d0, по методи EN ISO 11925-2 EN 13823 и получените резултати са класифицирани съгласно  EN 13501-1;

2. Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 съгласно методи ENV 13381-7 и EN 13501-2+А2:2009 за носещи греди, колони, подови и стенни плоскости. Получените резултати са класифицирани съгласно  EN 13501-1.

Aithon PV33 притежава Еропейска техническа оценка - ETA от 2019 г., позволяваща влагането й в строителните обекти във всички страни от Европейския съюз, без необходимост от становище за съответствие.

Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кг/м3 и минимална дебелина 10 мм., вкл. ламперии.

Системата може да се използва за защита на детайли и конструктивни елементи от дърво, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност.

Основни предимства на Aithon PV33:

  1. С това покритие могат да се защитават много широк клас дърво и дървесни плоскости, вкл. ламперии.
  2. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с плътност от 630 до 390 кг/ м3;
  3. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС.
  4. Огнезащитната боя и финиша са прозрачни и не променят естествения цвят на дървото.
  5. Огнезащитната боя се нанася лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала;
  6. Огнезащитната боя и финишът не съдържат вредни вещества и не отделят токсични вещества, вредни за човека, растенията и животните. Отговарят на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС). Това ги прави особено подходящи за нанасяне в закрити помещения, вкл. училища, детски градини, болнични заведения, спортни съоръжения и др.

 

Видео