За професионалисти - Покривна мембрана AtriaThermika Guaina (Атриатермика Гуайна)

01/01/2018

Покривната мембрана Атриатермика Гуайна е изградена на базата на керамични вакуумни микросфери и специална терполимерна акрилна смола с изключително ниска термопроводимост. Тя е идеална хидро- и топлоизолация за покриви от бетон, поцинкована ламарина, стари асфалтови изолации, дървени покриви, навеси от поликарбонатни плоскости и др.

Използването на Атриатермика покривна мембрана, особено в бял цвят, има следните основни предимства пред другите видове покривни хидроизолации:

1. През студените месеци:

Изключително ниската термопроводимост на Атриатермика Гуайна образува т.нар. топла стена, т.е. разделя студения атмосферен въздух от относително по-

топлата повърхност на покривната конструкция, предотвратява разсейването на

топлината от помещенията и по този начин води до значително намаляване на разходите за отопление. Това означава значителна икономия на  електроенергия за отопление на помещенията.

2. През топлите месеци:

Изключително високата светлоотразителна способност (93%) предотвратява

затоплянето на покривната плоча, което води до значителна икономия на енергия за

климатизация, а за помещения без климатизация – повишаване на комфорта в тях.

3. Предотвратява образуването на конденз и мухъл по таваните на помещенията на последния етаж.

4. По-дълъг експлоатационен период на покривната хидроизолация, благодарение на:

- Висока устойчивост Атриатермика Гуайна на атмосферни влияния като дъжд, сняг, солен морски въздух, озон и UV лъчи.

- Покритието запазва еластичността си и поема без напукване термичните разширения на покрива в много голям температурен диапазон – от -20 до +90°C;

- Много добра паропропускливост, която предпазва основата от деградация.

- Температурата на покривната конструкция се понижава, което предотвратява пукнатини под въздействие на термичните разширения.

5. Повишава производителността на покривните фотоволтаични системи благодарение на високия коефициент на отразяване на слънчевите лъчи.

В заключение, всички тези предимства могат да се обобщат в следното: по-висок комфорт в обитаваните помещения и гарантирана икономия на енергия за отопление/климатизация.

В таблицата по-долу е дадено сравнение на Коефициента на термопроводимост и светлотразителната способност на Атриатермика Гуайна и битумна хидроизолация:

 

Светлоотразителна способност

Термопроводимост - λ

Атриатермика Гуайна бяла:  93%

Атриатермика Гуайна бяла:            0,15-0,17

Битумна хидроизолация: 0,4-0,5%

Битумна хидроизолация: 0,66-0,68

 

Посочените в таблицата данни са доказателство за това, че бъдещето е на т.н. «БЕЛИ ПОКРИВИ», които намират все по-широко приложение в много страни по света.

С подходящ грунд, Атриатермика Гуайна може да се нанася върху покриви от бетон, поцинкована ламарина, стари асфалтови изолации, дървени покриви, навеси от поликарбонатни плоскости и др.

За покривите на кои сгради е подходяща Атриатермика Гуайна?

  •  Жилищни и административни;
  •  Големи магазини, заведения, изложбени зали;
  •  Хотели;
  •  Производствени сгради и складове;
  •  Животновъдни ферми и складове за селскостопанска продукция.

Атриатермика Гуайна покривна мембрана е изпитана в оторизирани европейски лаборатории и резултатите от тези изпитвания показват ефективността й.

Всички продукти от линията Атритермика са произведени в Италия. Гаранция за това е символът “Made in Italy”.