Домашен майстор - Aтриатермика Грийн - да живеем в един по-чист и зелен свят

01/03/2019

Атриатермика Грийн (AtriaThermikaGreen) е енергоспестяваща боя с керамични микросфери, идеална за вътрешни повърхности. Положена в три слоя, след изсъхване формира дълготраен декоративен и изолационен слой със следните предимства:

Предпазва от образуването на конденз и мухъл;

Способства по-доброто вертикално разпределение на топлината в помещенията;

Доказано намалява разходите за електроенергия с 20%. Тази стойност е установена експериментално при направените тестове в акредитирана лаборатория на Университета на Месина-Италия.

Защитава основата от образуването на пукнатини;

Нанася се лесно даже от любители;

Бързосъхнеща – при 20°С боята е суха за 2 часа;

Продуктът може да се оцвети в над 2000 цвята, като по този начин дава възможност за реализиране на многообразни интериорни решения.

Боята има Зелен етикет за съдържание на летливи органични съединения (VOC) съгласно UNI EN ISO 16000-9

FORMALDEIDE   free                           

Какво означава ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ? – Това, че съдържанието на вредни за човешкото здраве съединения като алифатни и ароматни въглеводороди, хлороформ, бутанол и най-токсичния от  всички ФОРМАЛДЕХИД е ограничено до абсолютен минимум. Излагането на влиянието на летливи органични съединения (VOC) може да има негативни ефекти върху човешкото здраве, започвайки от дразнене на очите, лигавицата на носа и гърлото, кожата, до алергични реакции, увреждане на белия и черен дроб, бъбреците и нервната система.

В таблицата по-долу са дадени резултатите от измерванията на вредни за човешкия организъм съединения в помещение, боядисано с Атриатермика Грийн, сравнени с максимално допустимите за съответните класове на екологичност. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

**Измеренни съединения

Клас C

Клас B

Клас A

Клас А+

ATRIATHERMIKA

GREEN

Формалдехид

> 120

< 120

< 60

< 10

9

Aцеталдехид

> 400

< 400

< 300

< 200

7

Toлуен

> 600

< 600

< 450

< 300

<2

Teтрахлоретилен

> 500

< 500

< 350

< 250

<2

Ксилени изомерни

> 400

< 400

< 300

< 200

<2

1,2,4 Tриметилбензен

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

1,4 Дихлорбензен

> 120

< 120

< 90

< 60

<2

Eтилбензен

> 1500

< 1500

< 1000

< 750

<2

2 Бутосиетанол

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

Стирен

> 500

< 500

< 350

< 250

<2

ТVOC – Класифици-рани като толуен ISO 16000-6

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

6

От таблицата ясно се вижда, че измерените стойности при Атриатермика Грийн са десетки и стотици пъти под допустимите за Зелен етикет Клас А. Продуктът е изпитан в европейски оторизирани лаборатории (Италия и Франция) и притежава 5 сертификата, доказващи гореописаните качества.

  

За всеки, който поставя на първо място собственото си здраве и това на семейството, няма по-безвредна и екологично чиста боя, която да използва за дома си. Ние вярваме, че бъдещето принадлежи на екологичночистите продукти. Атриатермика Грийн - да живеем в един по-чист и зелен свят.