Домашен майстор - Екологично чисти бои за детска стая

23/11/2019

Всички знаем как миришат новите мебели. Тази миризма идва от съдържащият се в лепилата формалдехид и проблемът не е в самата миризмата, а във вредното въздействие на формалдехида, особено върху младия организъм. За да се отървете бързо от него и за да растат децата в максимално чиста среда, за детската стая Ви предлагаме два продукта от ново поколение:

Топ Грийн 5 е високотехнологична екологично чиста боя със нулево съдържание на летливи органични съединения (VOC) съгласно EN ISO 16000-9.

TOPGREEN е най-новата серия продукти на фирма Атриа, създадена за тези, които искат да живеят в чист дом с чист въздух. Това са екологично чисти бои, които имат две основни предимства пред всички останали интериорни бои:

 1. Боите имат Зелен етикет, отговарящ на клас на екологичност А+, което означава, че съдържанието в боите на вредни за човешкото здраве съединения като алифатни и ароматни въглеводороди, хлороформ, бутанол и най-токсичния от  всички ФОРМАЛДЕХИД, е ограничено до абсолютен минимум.

НЕ СЪДЪРЖА ВРЕДНИ

ЗА ЗДРАВЕТО СЪЕДИНЕНИЯ 

FORMALDEIDE   free

                             

Излагането на влиянието на VOC може да има негативни ефекти върху човешкото здраве, започвайки от дразнене на очите, лигавицата на носа и гърлото, кожата, до алергични реакции, увреждане на белия и черен дроб, бъбреците и нервната система. Това с особена сила важи за крехкия детски организъм!

В таблицата по-долу са дадени резултатите от измерванията на вредни за човешкия организъм съединения в помещение, боядисано с Топгрийн, сравнени с максимално допустимите за най-високия клас на екологичност А+. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

**Измервани съединения

Клас А+ по

UNI EN ISO 16000-9

TОР

GREEN

Формалдехид

< 10

<9

Aцеталдехид

< 200

<17

Toлуен

< 300

<2

Teтрахлоретилен

< 250

<2

Ксилен изомери

< 200

<2

1,2,4 Tриметилбензен

< 1000

<2

1,4 Дихлорбензен

< 60

<2

Eтилбензен

< 750

<2

2 Бутосиетанол

< 1000

<2

Стирен

< 250

<2

ТVOC – Класифицирани като толуен ISO 16000-6

< 1000

<2

 

От таблицата ясно се вижда, че измерените стойности при Топгрийн са десетки и стотици пъти под допустимите за Зелен етикет Клас А.

 1. Aria Pulita (Чист въздух) – това е една изключителна характеристика, която позволява на боята да почиства от формалдехид въздуха в помещенията в които е нанесена.

Замерванията, направени от оторизирана лаборатория, в помещения боядисани с Топгрийн показват, че в рамките на 24 часа след боядисването, боята абсорбира формалдехида от въздуха и намалява съдържанието му под минималните нива, които се изискват за чисти помещения.

Атриатермика Грийн (AtriaThermikaGreen) е енергоспестяваща боя с керамични микросфери, идеална за вътрешни повърхности. Положена в три слоя, след изсъхване формира дълготраен декоративен и изолационен слой със следните предимства:

 • Предпазва от образуването на конденз и мухъл;
 • Способства по-доброто вертикално разпределение на топлината в помещенията;
 • Доказано намалява разходите за електроенергия с 20%. Тази стойност е установена експериментално при направените тестове в акредитирана лаборатория на Университета на Месина-Италия.
 • Защитава основата от образуването на пукнатини;
 • Нанася се лесно даже от любители;
 • Бързосъхнеща – при 20°С боята е суха за 2 часа;
 • Продуктът може да се оцвети в над 2000 цвята, като по този начин дава възможност за реализиране на многообразни интериорни решения.
 • Боята има Зелен етикет за съдържание на летливи органични съединения (VOC) съгласно UNI EN ISO 16000-9. 

 

 

FORMALDEIDE   free

                             

В таблицата по-долу са дадени резултатите от измерванията на вредни за човешкия организъм съединения в помещение, боядисано с Атриатермика Грийн, сравнени с максимално допустимите за съответните класове на екологичност. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

екологичност. Вредните емисии са измерени в микрограм/кубичен метър.

**Измеренни съединения

Клас C

Клас B

Клас A

Клас А+

ATRIATHERMIKA

GREEN

Формалдехид

> 120

< 120

< 60

< 10

9

Aцеталдехид

> 400

< 400

< 300

< 200

7

Toлуен

> 600

< 600

< 450

< 300

<2

Teтрахлоретилен

> 500

< 500

< 350

< 250

<2

Ксилени изомерни

> 400

< 400

< 300

< 200

<2

1,2,4 Tриметилбензен

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

1,4 Дихлорбензен

> 120

< 120

< 90

< 60

<2

Eтилбензен

> 1500

< 1500

< 1000

< 750

<2

2 Бутосиетанол

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

<2

От таблицата ясно се вижда, че измерените стойности при Атриатермика Грийн са десетки и стотици пъти под допустимите за Зелен етикет Клас А. Продуктът е изпитан в европейски оторизирани лаборатории (Италия и Франция) и притежава 5 сертификата, доказващи гореописаните качества.

 • Освен всички други предимства, Атриатермика Грийн притежава уникалната характеристика Aria Pulita™ (Чист въздух)!

 За всеки, който поставя на първо място собственото си здраве и това на семейството, няма по-безвредна и екологично чиста боя, която да използва за дома си. Ние вярваме, че бъдещето принадлежи на екологичночистите продукти.

Галерия