Продукти

Огнезащитна система за дърво РV33

ОГНЕЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ДЪРВО РV33

Производител: Aithon Ricerchi

Aithon PV33 е пожарозащитна термонабъбваща система за масивно дърво или дървесни плоскости, която се състои от набъбващо покритие Aithon PV33 и финишно покритие Aithon F3. Системата е предназначена за промяна класа по реакция на огън на дървени елементи и облицовки и за огнезащита на дървени греди и колони. В тази връзка тя има следните класификации:

1. Клас по реакция на огън В-s1 d0, по методи EN ISO 11925-2 EN 13823 и получените резултати са класифицирани съгласно EN 13501-1.

2. Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 съгласно методи ENV 13381-7 и EN 13501-2+А2:2009 за носещи греди, колони, подови и стенни плоскости. Получените резултати са класифицирани съгласно EN 13501-1.

Системата по Клас по реакция на огън В-s1 d0 включва:

За разреждане на финишното покритие се използва специален разредител около 10%.

  1. Системата по Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 включва:

Основни предимства на РV33:

  1. С това покритие могат да се защитават много широк клас дървени конструктивни елементи и дървесни плоскости, вкл. ламперии.

  2. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с плътност от 630 до 390 кг/м3.

  3. Системата осигурява огнезащита на носещи греди и колони клас R15 до R60 (15 до 60 минути).

  4. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС.

  5. Актуално ЕТО и становище на НСПБЗН при МВР, които ни дават възможност да работим на територията на РБ.

  6. Огнезащитната боя се нанася лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето.

  7. Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества, вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) .

Приложение: Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кг/м3 и минимална дебелина 10 мм., вкл. ламперии, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност.

Подходящ финиш: F3, Sinclor BF

 

Разреждане: Max 5% с вода

По таблици

Пръскане, Четка, Валяк

20кг

Техническа карта

Видео:

 

Свързани продукти: