Огнезащитна боя A90

Огнезащитна система за стомана А90Н
А90 е огнезащитна набъбваща боя за стоманени конструктивни елементи. Покритието е производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и е сертифицирано за огнеустойчивост до 120 минути за натоварени греди и колони типове I, Н, правоъгълни и кръгли кухи сечения. Огнезащитната боя А90 е разрешена за използване в Република България със Становище за допустимост рег.№ ПО-Н-Д-95/02.07.2010 г. на НСПАБ при МВР и Становище рег.№ ПО-Н-Д-41/30.07.2013 г на ГД ПБЗН при МВР. Боята е предназначена за нанасяне върху предварително грундирани носещи стоманени конструкции /колони, греди/, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност. Могат да се защитават както вътрешни, така и външни повърхности. Основни предимства на А90: 1. С това покритие могат да се защитават всички видове конструктивни стоманени елементи: I, H, правоъгълни и кръгли кухи профили, тъй като изпитванията са направени върху всички тях. 2. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с фактори на масивност от 60 до 434 м-1. Това позволява да се защитават почти всички конструктивни елементи на даден строителен обект. 3. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС. 4. Актуално становище на НСПАБ при МВР, което ни дава възможност да работим на територията на РБ, без ограничение на срока на валидност; 5. Предлагаме цялостна система за огнезащита, която включва грунд, огнезащитна боя и защитно финишно покритие (за външни повърхности или при агресивна експлоатационна среда); 6. За вътрешни повърхности не е необходимо да се нанася защитно финишно покритие. При агресивни експлоатационни среди или за външни повърхности, се препоръчва нанасяне на защитен слой хлоркаучукова боя – Sinclor. 7. Боята се нанася много лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето и при контролните замервания при приемане на обекта; 8. Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС); . Структура и цветове: 1. Боята се произвежда само в млечно бял цвят. След внимателно нанасяне структурата й е много финно зърнеста – като финна портокалова кожа. 2. Цветови решения: a. За вътрешни повърхности: върху огнезащитната боя се нанася директно оцветена вододисперсионна боя. Ние предлагаме подходящи бои, които оцветяваме в над 2000 цвята по цветови таблици NCS, RAL и фирмен каталог на Атриа. b. За външни повърхности и при агресивни експлоатационни среди, се препоръчва нанасяне на защитен слой хлоркаучукова боя – Sinclor. Боята е трудногор има по БДС 10457/88, за което има издаден Протокол №22/18.04.2001г. на НПИПАБ-МВР. Произвежда се в цялата цветова таблица RAL, което дава възможност да се постига и много добър краен естетически ефект на цялата система Системата включва: 1. Грунд: 1.1. Атриарапид – цинковофосфатен еднокомпонентен грунд. ИЛИ 1.2. Епофонд – двукомпонентен епоксиден цинковофосфатен грунд. 2. Огнезащитна боя А90. 3. Финишни покрития: 3.1. За цветови решения: вододисперсионна боя Colorex - оцветява се във всички цветове от таблица NCS, RAL и Atria. . ИЛИ 3.2. Финишно покритие трудногорима боя Sinclor (за външни повърхности и агресивни среди) – оцветява се във всички цветове от таблица RAL. Покривност 5кв.м./кг. в два слоя. Стандартна опаковка 18кг. За разреждане на грундовете и финишното покритие се използват специални разредители около 10%.
Приложение: 
Боята е предназначена за вътрешно и външно приложение, върху предварително грундирани носещи стоманени конструкции / колони, греди/, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност. С това покритие могат да се защитават всички видове конструктивни стоманени елементи: I, H, правоъгълни и кръгли кухи профили, тъй като изпитванията са направени върху всички тях. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с фактори на масивност от 60 до 434 м-1. Това позволява да се защитават почти всички конструктивни елементи на даден строителен обект.