ОГНЕЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ РV33

Огнезащитна система за дърво РV33

Aithon PV33 е система от огнезащитна боя и финишно покритие за масивно дърво или дървесни плоскости. Покритията са производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и има следните класификации: - клас по реакция на огън В-s1 d0 съгласно EN 13501-1 - Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 съгласно ENV 13381-7 и EN 13501-2+А2:2009 за носещи греди, колони, подови и стенни плоскости. Огнезащитната система РV33 е разрешена за използване в Република България със Становище за допустимост № ПО-Н-Д-58/2012г. и Становище за допустимост № ПО-Н-Д-52/13.11.2013. Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кг/м3 и минимална дебелина 10 мм., вкл. ламперии. Системата може да се използва за защита на детайли и конструктивни елементи от дърво, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност. Основни предимства на РV33: 1. С това покритие могат да се защитават много широк клас дърво и дървесни плоскости, вкл. ламперии. 2. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с плътност от 630 до 390 кг/ м3; 3. Системата осигурява огнезащита на носещи греди и колони клас R15 до R60 (15 до 60 минути). 4. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС. 5. Актуално становище на НСПАБ при МВР, което ни дава възможност да работим на територията на РБ; 6. Предлагаме финишното покритие в два варианта: прозрачно и оцветено по цветова таблица RAL, което дава възможност да се постига и много добър краен естетически ефект на цялата система. Ако дървото трябва да бъде байцвано в основните цветове на дървесните видове, то това може да се направи с байц на водна основа, ПРЕДИ нанасянето на набъбващата боя Aithon PV33; 7. Огнезащитната боя се нанася лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето; 8. Боята не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС); .

Системата включва:
1. Пожарозащитно набъбващо покритие PV33 с разход:

- за клас по реакция на огън В-s1 d0 - 0,300кг/кв.м;
- за клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 разходът се определя по таблици и е от 0,300 до 1,160кг/кв.м. 

2. Финиш Р33 с разход 0,040 кг/кв.м. за слой. Внимание: когато трябва да се получи плътен цвят по цветова таблица RAL, трябва да се нанесат минимум два слоя от финиша! В този случай разходът е около 0,080-0,100 кг./кв.м.
За разреждане на финишното покритие се използва специален разредител около 10%.

Производител: 

Екстра инфо: