ОГНЕЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ Aithon L30Р

Огнезащитнa система за подове L30Р

Aithon L30Р е система от огнезащитен импрегнатор и финишно покритие за подове от масивно дърво. Покритията са производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и системата е класифицирана в клас по реакция на огън Сfl- s1 с Класификационен протокол № 13/RC-05 от 19.03.2013г. съгласно EN 13501-1/2007. Съгласно Окръжно на ГД ПБЗН реакцията на огън за подове се доказва с Класификационен протокол и не е необходимо издаване на становище за допустимост. Системата може да се използва за защита на подове от масивно дърво или дървен паркет с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 630 кг/м3 и минимална дебелина 18 мм., положени върху основа с клас не по-нисък от D, залепени с всички видове лепила. Системата от продукти може да се използва за защита на подове от дърво, експлоатирани в интериорна среда с повишена пожароопастност. Основни предимства на L30P: 1. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС. 2. Предлагаме финишното покритие в два варианта: прозрачно и оцветено в основните цветове на дървесните видове, което дава възможност да се постига и много добър краен естетически ефект на цялата система; 3. Огнезащитните продукти се нанасят лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето; 4. Не съдържат вредни вещества и не отделят токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговарят на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС); . Системата включва: 1. Пожарозащитен импрегнатор L30P - A с разход 0,250 kg/кв.м.; 2. Финиш L30P - B с разход 0,040 кг/кв.м. за слой. За разреждане на финишното покритие се използва специален разредител около 10%.

Производител: 

Екстра инфо: