Продукти

Смивка Sverniciatore

Смивка под формата на гел за отстраняване на стари слоеве бои

Производител: Pennellificio 2000

SVERNICIATORE 2000 смивка под формата на гел за отстраняване на стари слоеве бои. По смисъла на DL 161 от 27-03-06 за ограниченията върху ЛОС, продуктът не може да бъде използван при поправка и боядисване на пътни превозни средства.  НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В АВТОБОЯДЖИЙСТВОТО!

ВАЖНО:  Не разклащайте продукта преди употреба. Развийте тапата много внимателно, тъй като кутията може да е под налягане. Покрийте с кърпа отвора и бавно откъснете езичето на уплътнението, за да влезе въздух. Докато отваряте кутията дръжте лицето си далеч от отвора на кутията. Ако пръски от продукта попаднат в очите или по кожата, измийте обилно с течаща вода и ако се налага се консултирайте с лекар (ако е възможно му покажете опаковката).

Приложение: За отстраняване на стари, твърди и дебели слоеве бои от всякакъв вид: нитроцелулозни, синтетични, полиестерни, полиуретанови, акрилни, епоксидни и маслени бои, лакове, грундове и китове, бои на спиртна основаи т.н.

Разреждане: Не се разрежда

1 кв.м/л за  слой

Четка

0,75 л

Техническа карта

Свързани продукти: