Специални бои, покрития и инструменти

Професионални системи от антикорозионни покрития, предназначени за защита на:

- сгради и съоръжения в химическата, нефтопреработвателната промишленост, енергетиката и др. отрасли със специфични изисквания към материалите

- бетон, вкл. за резервоари за хранителни разтвори, вино, бира и алкохол

- индустриални епоксидни и полиуретанови подови покрития

- Огнезащита на стоманени конструкции до 120 минути

- Огнезащита на дървени конструкции и облицовки, осигуряващи на дървесината трудногоримост – B-s1, d0 и огнеустойчивост до 60 минути.

Професионални системи от антикорозионни покрития, предназначени за защита на: - сгради и съоръжения в химическата, нефтопреработвателната промишленост, енергетиката и др. отрасли със специфични изисквания към материалите - бетон, вкл. за резервоари за хранителни разтвори, вино, бира и алкохол - индустриални епоксидни и полиуретанови подови покрития - Огнезащита на стоманени конструкции до 120 минути - Огнезащита на дървени конструкции и облицовки, осигуряващи на дървесината трудногоримост – B-s1, d0 и огнеустойчивост до 60 минути.

Създаваме високо-технологични бои за здравословен живот и устойчиво развитие

Всеки дом пази най-ценното – хората които обичаш. Ние предлагаме високотехнологични продукти които позволяват на хората да живеят в здравословна, защитена и цветна среда, внасяйки ден след ден уют и комфорт в живота.