Представяне на Софиа в Горна Оряховица

Представяне на Атриатермика и София в Горна Оряховица.