Представяне на Софиа в Перник

Представяне на Атритермика и Софиа в Перник.