Представяне на Софиа във Варна

Представяне на Атриатермика, София и Атриафлор във Варна и Каварна.