Представяне на термо декоративни бои и декоративни подове в Пловдив

Представяне на Атриатермика, София, Грейс и Атриафлор в Пловдив.