ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВКА ЧРЕЗ КУРИЕР

 1. Доставките се изпълняват от куриер до указания в поръчката адрес за доставка или офис на куриерски фирми „СПИДИ“ АД и „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД.
 2. Продуктите се получават от Потребителя лично срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При получаване на Продуктите на Потребителя се предоставят и следните документи: касова бележка и/или оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желаниe от страна на Потребителя), товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.
 3. В дните от понеделник до петък в рамките на работното време, след като изпратите Вашата заявка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас E-mail адрес. Стоки се изпращат само след получено потвърждение на направената поръчка от клиента.
 4. Поръчка направена в работен ден след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

 

СРОК ЗА ДОСТАВКА

 1. Наличните на склад в София продукти се доставят в срок от 5 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. При извършване на поръчка след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден. Доставките са съобразени с работното време на куриерските фирми и не се извършват в събота, неделя и в празничните дни.
 2. В дните от понеделник до петък в рамките на работното време, след като изпратите Вашата поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас E-mail адрес. В този имейл има бутон „Потвърждавам поръчката”, след натискането му се генерира имейл към Търговеца, в който като „Тема” пише „Потвърждавам”. Стоки се изпращат само след получаване на този имейл от Търговеца.
 3. Поръчка направена в работен ден след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.
 4. За Стоки по заявка за доставка и за цвят по мостра, каталог и др., които не се поддържат на склад, срокът за доставка е 20/двадесет/ работни дни от датата на получаване на плащане по проформа фактура, като е възможно удължаване на срока с не повече от 10 работни дни.
 5. Поръчка с избран начин на плащане чрез „банков превод“ започва да се обработва след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца. Доставките се извършват в рамките на пет работни дни след получаване на сумата в банковата сметка на Търговеца.
 6. Във всички случаи Атри ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 10 (десет) работни дни. В случай, че се наложи срокът да бъде удължен с повече от 10 работни дни, Атри ЕООД уведомява за това Клиента.
 7. Възможно е разумно удължаване на срока за доставка по време на официални празници, акции, намаления и/или почивни дни, както и при доставка на стоки извън територията на Република България, но максималния срок е не повече от 30 дни от датата на потвърждаване на Поръчката, като е възможно удължаване на срока с не повече от 10 работни дни.
 8. В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някоя от Стоките не е налична и Търговецът не може да достави Стоката в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчаната от Клиента Стока, служител на Търговеца ще се свърже с Клиента на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяна на Стоката. В случай, че Клиентът не желае да получи поръчаната от него Стока извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчаната от него Стока с друга, то Търговецът има право да откаже поръчката, за което уведомява Клиента на посочения от него имейл адрес. При плащане по банков път Атри ЕООД възстановява платената от него сума в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора по посочена от Клиента банкова сметка.
 9. В случай, че Клиентът е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, които възпрепятстват извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Клиента за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.
 10. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Клиента на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Стоката и не може да се свърже с него на посочените от Клиента телефон за контакт и имейл адрес, то Клиентът следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Стоката след срока за доставка. В тези случаи, Клиентът следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.
 11. В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Клиентът има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Клиента връщане на пълния размер на цената на Стоката.
 12. Атри ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и при забавяне на доставката от производителите на съответните Стоки.
 13. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху КЛИЕНТА в момента, в който стоките напуснат склада на ТЪРГОВЕЦА и се предадат на куриера или на друго посочено от КЛИЕНТА лице, изпълняващо транспорта. В случай на загуба или повреда Клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

 

Получаване от магазин на "АТРИ" ЕООД

 1. Клиентът има право да извърши поръчка през Сайта, като избере опцията „Вземи от магазин“ от менюто „Начин на доставка”, която му дава възможност Стоките да бъде получени в търговския обект на Атри ЕООД не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката.
 2. Стоките се получават лично на следния адрес:

гр.София, ул. "Проф. Беньо Цонев" № 2, партер, тел. 02-9625538; 0888-477 970 в дните от понеделник до петък от 8,30 часа до 12.30часа и от 13.30 часа до 17.00 часа; събота от 9.30 часа до 13.30 часа

При проблем за навременно изпълнение на доставката, уведомяваме Клиента по телефон и/или е-майл за настъпилите обстоятелства.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената за всеки продукт в сайта се отнася за 1 брой и не включва цена за доставка. Цените включват ДДС.

 1. С наложен платеж в брой при доставка с куриер.
 2. Чрез платежно нареждане по банковата ни сметка като данните се получават в имейл потвърждението, което се изпраща след приключване на поръчката. Основание за плащане е съответния номер на поръчка или на проформа фактура.
 3. Плащането при получаване на стоката в магазина на АТРИ може да направите в брой и на ПОС терминал.

При доставка поръчаната стока се съпровожда с фактура и/или касов бон.

 

ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА СТОКАТА

 1. Цената на доставката се калкулира автоматично по фиксирани тарифи на куриерските фирми посочва се на отделен ред в поръчката. Цената се заплаща на куриера при дотавката. Запазете издаденият от куриера касов бон, защото ще Ви е необходим, в случай че по някаква причина решите да върнете закупената стока.
 2. При поръчка на стойност по-ниска от 420 лв., цената на доставката не е включена в цената на Продукта и потребителят следва да заплати допълнителна такса за доставка, освен Продажната цена.
 3. При поръчка на стойност по-висока или равна на 420 лв., цената на доставката е включена в цената на Продуктите и потребителят не следва да заплаща нищо допълнително, освен Продажната цена. В този случай доставките се изпълняват чрез куриер, избран от Атри ЕООД.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА

 1. Стоката се предава на клиента или на трето лице, посочено от Клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.
 2. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Клиента на посочения от него адрес или трето лице, посочено от Клиента, което да получи и приеме от негово име Стоката и не може да се свърже с него на посочените от Клиента телефон за контакт и имейл адрес, то Клиентът следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Стоката след срока за доставка. В тези случаи, Клиентът следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка и започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението за повторна доставка.
 3. Всички поръчки в онлайн магазина се изпращат с опция за „тест и преглед преди приемане“  на стоката. При получаване на Стоката, в присъствието на Куриера, Клиентът следва да провери съответствието на изпратената Стока с направената поръчка. Ако има несъответствие той трябва да уведоми за това незабавно Атри ЕООД.
 4. С подписването на разписката за приемане на доставката „без забележки“ Клиентът не може да прави рекламация за липси, нарушена цялост, количествени или видими качествени щети, повреди или несъответствия на стоката. Като клиентът потвърждава, че е получил стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката и стоките съответстват на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 5. Рекламации за стока, която не съответства на поръчаната или за стока с видим дефект се приема от Атри ЕООД единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на Стоките и в присъствието на Куриера, доставил Стоките, за което се съставя протокол, подписан от Клиента и Куриера. В противен случай, Клиентът не може да прави рекламация за липсваща или несъответстваща Стока.
 6.  При липсваща или повредена пратка, Клиентът следва да се обърне към Куриера, който е длъжен да състави констативен протокол и разходите за липсващата или повредена Стока се покриват от куриера.
To Top