Обучение

Фирма „Атри” ЕООД организира курсове за обучение на професионалисти в цялата страна. В рамките на един ден, всеки желаещ може да се запознае с качествата на представените материали, както и лично да се научи да работи с тях. Подробна информация за предстоящи обучения можете да намерите в секция „Събития”.

На сръчния „Домашен майстор” ще предоставим подробна информация за начините на изпълнение на декоративните покрития.

Създаваме високо-технологични бои за здравословен живот и устойчиво развитие

Всеки дом пази най-ценното – хората които обичаш. Ние предлагаме високотехнологични продукти които позволяват на хората да живеят в здравословна, защитена и цветна среда, внасяйки ден след ден уют и комфорт в живота.