Продукти

Acqua Ragia

Разредител за синтетични бои, лакове и грундове

Производител: Atria

Описание: Acquaragia - разредител за синтетични бои, лакове и грундове

Приложение: За разреждане на алкидни, алкидноуретанови бои, лакове и грундове като Galaxy Mare, Coprex Old Style, Zincofin, Atriawood Flatting, Fersint, Antiumido и др.

1; 5л.

Свързани продукти: